Opłata skarbowa
Dodano: 01-10-2013

Kontakt:

ul. Nowogrodzka 43, pok. 125

Anna Rychcik-Budyta - główny specjalista; sprawy merytoryczne
telefon: 22 443 93 16; fax 22 443 94 98
e-mail:

Rachunek:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, 
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 z dopiskiem "opłata skarbowa za..."

dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE dla rachunku opłaty skarbowej

"CITIPLPX"

IBAN dla rachunku opłaty skarbowej

"IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038"

Opłacie skarbowej podlegają:

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • wydanie zaświadczenia na wniosek,
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek,
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, z późn. zm.)

Inkasenci opłaty skarbowej w Dzielnicy Śródmieście: 

 1. Wiesław Rozalski (osoba współpracująca: Grażyna Rozalska)
  numer inkasenta 1/IX/2008 
  miejsce poboru: al. Szucha 21 (MSZ wejście od Litewskiej) 
  godziny otwarcia: od 9 do 14

 2. Irmina Maria Michalik
  numer inkasenta: 2/IX/2008 
  miejsce poboru: Urząd Statystyczny, al. Niepodległości 188 p. 12
  godziny otwarcia: od 9 do 13

 3. Irena Łucja Klepaczka (osoba współpracująca: Anna Klepaczka)
  numer inkasenta: 3/IX/2008
  miejsce poboru: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Jezuicka 1/3
  godziny otwarcia: poniedziałki od 8 do 18, wtorki-piątki od 9 do 16

Inkasenci nie dokonują zwrotu opłaty skarbowej.

Zwrot opłaty skarbowej

Opłatę skarbową zwraca się wyłącznie na wniosek strony, jeżeli pomimo zapłacenia:

 • nie dokonano czynności urzędowej,
 • nie wydano zaświadczenia,
 • nie wydano zezwolenia.

Do oryginału wniosku o zwrot opłaty skarbowej należy:

 1. dołączyć kopię dowodu wpłaty,
 2. wskazać organowi podatkowemu miejsce złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) bądź miejsce złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
 3. jeżeli wniosek o zwrot podpisuje osoba będąca pełnomocnikiem strony należy dołączyć pełnomocnictwo do działania przed organami podatkowymi. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, wynosi 17,00 zł (siedemnaście złotych).

W przypadku osób prawnych, wniosek o zwrot opłaty skarbowej musi być podpisany zgodnie z reprezentacją przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się