Więcej opcji
Wyszukiwarka ulic
Ulica Emilii Plater
Położenie

Ta ulica jest ważnym szlakiem komunikacyjnym, biegnącym równolegle do ul. Marszałkowskiej. Łączy ul. Koszykową z ul. Twardą.Pochodzenie nazwy
Emilia Plater (1806-1831)
Uczestniczka powstania listopadowego. Ochotniczka w oddziale partyzanckim swoich braci i stryjów, walczących w 1831 na Żmudzi. Z oddziałem D.A.Chłapowskiego przeszła do Prus, zmarła w czasie przeprawy do Warszawy. A.Mickiewicz poświęcił jej wiersz "Śmierć pułkownika".
źródło: „Słownik patronów ulic Warszawy" pod redakcją S.Ciepłowskiego - Muzeum Historyczne m.st. Warszawy i Wydawnictwo DiG

Nieco historii
Utworzona została na mocy uchwały Komitetu Regulacyjnego m. Warszawy ok. 1872 w związku z rozplanowaniem i parcelacją terenów między Al.Jerozolimskimi, Marszałkowską i Koszykową. Pierwotnie sięgała od Koszykowej do Al.Jerozolimskich. Nazwana została ul.Leopoldyny dla uczczenia żony ówczesnego prezydenta Warszawy Kaliksta Witkowskiego. W 1881 ulica została uregulowana i poziom jej podniesiony. Zabudowa prawie całej ulicy kamienicami czynszowymi była dziełem arch. Aleksandra Woydy. Od Wspólnej do Nowogrodzkiej ulica przechodziła między cmentarzem Świętokrzyskim, później cmentarzem kościoła św. Piotra i Pawła na Koszykach, oraz Ogrodem Pomologicznym. Ok. 1920 nazwana została ul. Emilii Plater, bohaterki powstania listopadowego. W 1944 zabudowa została częściowo zniszczona. Ok. 1954 ulica została przedłużona poza Al.Jerozolimskie: biegnie obecnie wzdłuż Pałacu Kultury i Nauki i otaczających go zieleńców i stanowi szeroką i ruchliwą arterię komunikacyjną. Po jej zachodniej stronie wybudowano dwa osiedla mieszkaniowe: "Emilia" i "Mariańska". Pod nr 29 wzniesiono budynek Liceum im. Klementyny Hoffmanowej.
źródło: "Ulice i place Warszawy" - Eugeniusz Szwankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
DRUKUJ
POWRÓT