Więcej opcji
Wyszukiwarka ulic
Ulica Kazimierza Karasia
Położenie
Ul.K.Karasia przebiega od ul.Kopernika do Oboźnej.

Pochodzenie nazwy
Kazimierz Karaś (1711-1775)
Generalny administrator poczt w Koronie i Litwie, kasztelan wiski. Pochodził z mazowieckiej szlachty zaściankowej; karierę zawdzięczał Stanisławowi Augustowi i jego ojcu Stanisławowi Poniatowskiemu, wojewodzie mazowieckiemu. W 1769 otrzymał od króla darowiznę tzw. gruntów olborskich w Warszawie. W 1771 na ich części, na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Oboźnej, wzniósł murowany pałac w stylu rokokowym. W pałacu przez pewien czas mieścił się Królewski Korpus Paziów, w 1794 mieszkał w nim T. Kościuszko i stąd dowodził obroną Warszawy. Pochowany został w kościele Kapucynów.
źródło: „Słownik patronów ulic Warszawy" pod redakcją S.Ciepłowskiego - Muzeum Historyczne m.st. Warszawy i Wydawnictwo DiG

Nieco historii
Ulica Karasia odchodziła od ulicy Kopernika i początkowo kończyła się ślepo. Dopiero podczas budowy Teatru Polskiego w 1912 roku przedłużono ją do Oboźnej. Nazwa pochodzi od nazwiska Kazimierza Karasia, właściciela pałacu, w którym stacjonował korpus paziów królewskich.
grafika
DRUKUJ
POWRÓT